Skip to main content

Robert T. Kurosaka: NE ZAZIVAJ ĐAVOLA


Robert T. Kurosaka: 

NE ZAZIVAJ ĐAVOLA


Materijalizator je bio završen.
Ned Kvin se odmače, obrisa šake i zadivljeno osmotri oveći pult sa brojčanicima, svetiljkama i prekidačima. U ovaj projekat uložio je više godina rada i silan novac. No, najzad je bio okončan.
On stavi metalni šlem na glavu i uključi kablove u kontrolnu ploču. Zatim okrenu prekidač za stavljanje uređaja u pogon i reče: "Novčanicu od deset dolara."
Začulo se neobično zujanje, a onda se u prijemniku pojavio komad papira. Ned ga pomno ispita. Novčanica je bila prava.
"Martini", reče on.
Ponovo se oglasi zujanje. U prijemniku se pojavi lokva. Ned opsova u sebi. Još će puno morati da uči.
"Bocu viskija", reče on.
Odmah posle zujanja pojavi se poznata, mrka boca. Ned isproba sadržaj i osmehnu se.
Zakikotavši se, nastavio je da vrši opite. Povećao je zonu prijemnika i pripremio se za svoj najveći opit. Uz bezgranično bogatstvo koje mu je sada stajalo na raspolaganju mogao je da poželi neke stvari o kojima svi inače u potaji snevamo.
Ponovo je uključio materijalizator, duboko udahnuo i rekao: "Devojku."
Kada se zujanje utišalo u prijemniku je stajala jedna ljupka devojka. Bila je naga. Ned nije ništa kazao o odeći. Bila je pegava u licu i imala je kikice. Najviše joj je moglo biti osam godina.
"Pakao", promrmlja Ned Kvin.
Zzzzum.
Vatrogasci su pronašli dva ugljenisana kostura na zgarištu koje se dimilo.

Comments

Popular posts from this blog

INVAZIJA S ALDEBARANA - Inwazja z Aldebarana - Stanislaw Lem

Daleki Kentaur - Far Centaurus - A. E. van Vogt

Daleki Kentaur

Prenuvši se, probudio sam se i pomislio: kako li Renfrew podnosi ovo?
Mora da sam se pokrenuo, jer vec iduci tren tama nazubljena bolom ponovo se sklopi nada mnom. Nisam znao koliko sam dugo ležao u toj razdirucoj nesvjestici. Kad sam se osvijestio, prvo sam osjetio rad pogonskih motora našeg svemirskog broda.
Ovaj put sam se polagano osvješcivao. Ležao sam potpuno nepokretan osjecajuci svu težinu prospavanih godina. Odlucio sam da postupam upravo onako kako je propisao Pelham, prije tako mnogo godina.
Nisam želio ponovo izgubiti svijest.
Ležao sam tako i razmišljao: smiješno je, i malo glupo, što se toliko brinem o Jimu Renfrewu. Ta on ce iz svog stanja uspavanosti izici tek za pedeset godina!
Poceh promatrati osvijetljeni brojcanik sata na stropu. Malo prije pokazivao je 23.12; sada je bilo 23.22. Deset minuta izmedu nepokretnosti i kretanja upravo je prošlo.
Polako, ruka mi kliznu prema rubu ležaja. Klik! Prstom sam pritisnuo prekidac i zaculo se tiho zujanje. Automatski ma…

BAJKA O KOMPJUTORU KOJI SE BORIO SA ZMAJEM - Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyla - Stanislaw Lem

BAJKA O KOMPJUTERU KOJI SE BORIO SA ZMAJEM


Kralj Poleander Partobon, vladar Kibere, bijaše velik ratnik, a kao pobornik metoda suvremene strategije više od svih ratnih znanosti cijenio je kibernetiku. U njegovom kraljevstvu sve je vrvilo od elektronickih racunala, manjih ili vecih »elektronskih mozgova«. Poleander ih je postavio gdje god je mogao — nipošto ne samo u astronomskim opservatorijima ili u školama nego doslovce posvuda: cak je u rubna kamene na ulicama dao ugraditi »elektronske mozgove« koji su glasno upozoravali pješake neka pripaze da se ne spotaknu, a bilo ih je i na stupovima, na zidovima i drvecu, tako da ih je svatko u bilo koje vrijeme mogao zamoliti da mu pokažu put. Objesio ih je i ispod oblaka da odozgo jave kad pocne padati kiša, razmjestio ih je po planinama i dolinama. Ukratko, na Kiberi se nije mogao naciniti nijedan korak a da se ne naide na »elektronske mozgove«.
Lijepo bijaše na planetu Kibera, jer je kralj propisao ne samo da se sve što je do tada postojalo …