Skip to main content

Filip Hoze Farmer: KRALJ ŽIVOTINJA


Filip Hoze Farmer: 

KRALJ ŽIVOTINJA


Biolog je vodio uvaženog gosta kroz zoološki vrt i laboratoriju.
"Naš budžet", reče on, "odveć je ograničen da bismo mogli ponovo da sazdamo sve poznate iščezle vrste. Stoga oživljavamo samo više životinjske vrste, one prekrasne oblike koji su tako obesno istrebljeni. Ja se, zapravo, trudim da pružim iskupljenje za tu okrutnost i glupost. Moglo bi se reći da je čovek udario Boga posred lica svaki put kada je odsekao po jednu granu sa debla životinjskog carstva."
On zastade i oni pogledaše preko šančeva i energetskih polja. Stepska zebra trčkarala je i galopirala, dok su joj bokovi odbleskivali poletom i suncem. Morska vidra izranjala je iz vode svoje smešne brkove. Gorila je provirivao iza bambusa. Golub-paunaš se šepurio. Nosorog je tutnjao poput kakvog bojnog broda pod punim gasom. Jedna žirafa posmatrala ih je blagim očima, a onda se ponovo dala u bršćenje lišća.
"Eno ga dodao. Nije lep, ali je veoma smešan. I veoma bespomoćan. Hodite. Pokazaću vam kako izgleda samo ponovno stvaranje."
U velikoj zgradi krenuli su između redova visokih i širokih tankova. Unutra se jasno moglo videti kroz prozore, u želatinoznu masu.
"Ovo su embrioni afričkog slona", reče biolog.
"Planiramo da uzgojimo veliko krdo, a onda da ga pustimo u novi vladin rezervat."
"Prosto zračite ljubavlju", reče uvaženi posetilac. "Vi uistinu volite životinje, zar ne?"
"Volim svekoliki život."
"Kažite mi", reče posetilac, "odakle pribavljate podatke za ponovno stvaranje?"
"Uglavnom koristimo kosture i kože iz drevnih muzeja. Kao i iskopane knjige i filmove koje smo uspeli da restaurišemo i prevedemo. Ah, vidite li ova ogromna jaja? U njima stasavaju mladunci džinovske moe. A ovde, gotovo spremni da budu izvađeni iz tanka, nalaze se mladunci tigra. Biće opasni kada potpuno odrastu, ali ćemo ih zatvoriti u rezervat."
Posetilac se zaustavi pred poslednjim tankom.
"Samo jedan primerak?" upita on. "Šta je to?"
"Siroto stvorenje", uzvrati biolog tužnim glasom. "Biće tako samo. Ali pružiću mu svu moju ljubav."
"Je li tako opasno?" upita posetilac. "Gore od slonova, tigrova i medveda?"
"Morao sam dobiti posebnu dozvolu za uzgajanje ovog jedinog primerka", reče biolog. Glas mu načas zadrhta.
Posetilac naglo ustuknu od tanka. "Onda to mora da je..." zamuca on. "Ali ne! Ne biste se usudili!"
Biolog klimnu. "Da. To je čovek", reče.


Comments

Popular posts from this blog

INVAZIJA S ALDEBARANA - Inwazja z Aldebarana - Stanislaw Lem